Culture


La plaça d’Osca

Vida a la plaça d’Osca. Una plaça ordinària.

La Directa, 2018 (Catalan)


Illegal Times

“Illegal Times”: el cooperativisme i l’humor gràfic uneixen forçes en defensa dels drets i les llibertats

La Directa, 2017 (Catalan)


Kandahar diary: a year in Afganistan

Els diaris de Kandahar. La impossibilitat d’explicar a guerra.

La Directa, 2017 (Catalan)


In the same boat

Totes habitants del planeta en un mateix vaixell

La Directa, 2017 (Catalan)


Glosa: tradition of improvised singing

Glosant a quatre vents

La Directa, 2017 (Catalan)


Walden: a vertical town

Walden 7 : un poble vertical més enllà de l’estructura

La Directa, 2017 (Catalan)


“African traditional theatre is similar to theatre of the oppressed”

Mamadou Diol: la tradició teatral africana s’ajusta molt més al teatre de l’oprimit que al teatre

La Directa, 2016 (Catalan)


Documentary: El peso de la manta

El peso de la manta: un documental que dóna veu als manters de Barcelona

La Directa, 2016 (Catalan)